Hiển thị kết quả duy nhất

Kim thu sét Pulsar là sản phẩm của hãng Helita Pháp.

Sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn NFC 17-102:2011. Công nghệ dựa trên nguyên lý phát tia tiên đạo sớm ESE.

NGUYÊN LÝ TIA TIÊN ĐẠO

Sét đánh xuống mặt đất tạo một vùng điện trường mạnh. Luồng điện trường tăng nhanh khi tia tiên đạo của kim thu sét tiến lại gần. Lúc này tia tiên đạo đi lên của kim thu sét tiếp xúc với tia tiên đạo đi xuống của đám mây giông. Điều này xảy ra trước khi các điểm cao khác gần đó phóng lên dòng điện dẫn.

Như vậy, điểm xuất phát đầu tiên của tia tiên đạo đi lên sẽ quyết định điểm sét đánh lên mặt đất. Các hạt electron dưới thể plasma trên đỉnh kim thu sét ion hóa, hình thành đúng thời điểm sét phát ra tia điện.

Các model của kim thu sét Pulsar

Pulsar 18, Pulsar 30, Pulsar 45, Pulsar 60